OKRUGLI STO ,,SMJERNICE I PREPORUKE ZA HARMONIZACIJU ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI, SRBIJI I CRNOJ GORI SA UN KONVENCIJOM O PRAVIMA LICA SA INVALIDITETOM’’

Promotivni okrugli sto povodom predstavljanja dokumenta „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom (UNCRPD)“ je održan 28. oktobra 2015. godine, u Podgorici. Događaj je organizovao Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u okviru projekta „Balkanska nezavisna mreža organizacija lica sa invaliditetom“, koji finansira Evropska unija putem programa Evropske komisije – EC Enlargement.

Promotivni okrugli sto je okupio predstavnice i predstavnike civilnog i javnog sektora.

Dokument Smjernica i preporuka je nastao kao rezultat aktivnosti na implementaciji regionalnog projekta koji realizuje Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (BiH) u partnerstvu sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore. Pridruženi partneri su: Pokret protiv invaliditeta – POLIO PLUS iz Makedonije i Savez društava distrofičara Hrvatske.

Smjernice i preporuke su pripremile radne grupe zadužene za pet oblasti: pristupačnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, rad i zapošljavanje, socijalna zaštita i odgovarajući životni standard. Radne grupe su činili predstavnici organizacija osoba s invaliditetom i državnih institucija kompetentni za rad u navedenim oblastima.

Dokument Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Crnoj Gori od posebnog je značaja imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i njen Opcioni protokol, kao i činjenicu da je svoj državni izvještaj o usklađenosti zakonodavstva sa Konvencijom bila dužna da preda Komitetu za ljudska prava u Ženevi već u 2011. godini.

Očekujemo da će preporuke za harmonizaciju zakonodavnog i institucionalnog okvira sa Konvencijom doprinijeti osnaživanju međusobne saradnje organizacija civilnog društva i institucija vlasti, podstaknuti dalju saradnju i razmjenu iskustava, te omogućiti nove inicijative za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom.

 

 

 

 

 

 

 

Related posts