U NIKŠIĆU POSTAVLJENI BILBORDI ,,ZA PRISTUPAČNOST VJERE I KULTURE” U OKVIRU PROJEKTA ,,PREMOŠĆAVANJE BARIJERA – ,,DUH PARTNERSTVA”

Deset bilborda i 3 siti-lajta sa porukom „Za pristupačnost vjere i kulture“ postavljeno je u Nikšiću u okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“,koji finansira Evropska unija, putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Bilbordi su postavljeni u ciljumotivisanja osoba s invaliditetom da aktivnije učestvuju u vjerskom i kulturnom životu, kao i da motivišu relevantne zainteresovane strane i javnost uopšte da prihvate tu činjenicu i omoguće osobama s invaliditetom više jednakih mogućnosti da bi to mogli i da učine.

Related posts