Monitoring pristupačnosti autobuskih stanica: Inicijativa projekta “Saobraćaj i OSI”

Razmatrajući činjenicu da je pristup osobama sa invaliditetom u saobraćaju jedan od dugoročnijih problema našeg društva, i imajući u vidu da pravo na korišćenje javnog prevoza predstavlja samo jedan od segmenata saobraćaja, kao dio aktivnosti projekta “Saobraćaj i OSI”, sprovodimo monitoring autobuskih stanica na teritoriji Crne Gore.

Na osnovu sprovedenog monitoringa, imaćemo evidenciju o stanju pristupačnosti autobuskih stanica. Podaci o pristupačnosti biće postavljeni na interaktivnoj google mapi koja se nalazi na sajtu Udruženja paraplegičara Podgorica i sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ove aktivnosti su od suštinskog značaja za unapređenje uslova u oblasti saobraćaja i pružanja podrške osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori u ovoj oblasti. Nastavićemo da radimo na identifikaciji i rješavanju problema kako bismo stvorili saobraćajni sistem koji je inkluzivan i prilagođen svima.

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, a finansijski je podržan od Ministarstva saobraćaja i omorstva.

Related posts