UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE – okrugli sto na temu: ,,Inkluzivno obrazovanje djece sa invaliditetom”.

Udruženje paraplegičara Cetinje je, 16.5.2014. godine, u Američkoj čitaonici na Cetinju, organizovalo okrugli sto na temu: ,,Inkluzivno obrazovanje djece sa invaliditetom”.

Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici: škola, Lokalne samouprave, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoćama u razvoju i civilnog sektora. Okrugli sto je jedna od aktivnosti projekta ,,Jednake šanse i mogućnosti za osobe sa invaliditetom’’, koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu. Na okruglom stolu su govorili: Nataša Borović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Dragica Drašković, pedagog u OŠ LPO i član Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Ivana Janković, maturant Gimnazije. Moderator je bio Dejan Tmušić, predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje. Dejan Tmušić je u uvodnom dijelu govorio o značaju obrazovanja za osobe sa invaliditetom. Istakao je da kvalitetnim obrazovanjem osobe sa invalidtetom olakšavaju sebi proces zapošljavanja, odnosno lakše se integrišu u društvenu zajednicu. Natasa Borović je predstavila zakonsku regulativu u oblasti obrazovanaja. Istakla je da zakonodavni okvir podržava inkluzivno obrazovanje, ali ga je u pojedinim segmentima potrebno unaprijediti. Predstavila je i rezultate istraživanja, koje je sprovedeno kao jedna od aktivnosti regionalnog projekta u kojem je Savez partner. Rezultati istraživanja su pokazali u kojoj mjeri se zakonska regulativa primjenjuje u praksi i koji su to najveći izazovi u primjeni regulative. Dragica Drasković je govorila o ulozi i dosadašnjem radu Komisije, o teškoćama u njenom radu i načinu prevazilaženja problema. Ivana Janković je govorila o značaju servisa podrške: asistenata u nastavi i o značaju fizičke dostpunosti obrazovnih institucija osobama sa invaliditetom. Ukazala je na to da nijesu svi fakulteti prilagođeni i da iz tih razloga osobe sa invaliditetom – budući studenti, nemaju ravnopravne mogućnosti prilikom odabira fakluleta u odnosu na studente koji nemaju invaliditet.

 

Related posts