Sastanak predstavnika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa predstavnicama Albanskog foruma za prava osoba s invaliditetom i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore

Sastanak predstavnika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa predstavnicama Albanskog foruma za prava osoba s invaliditetom i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore

Sastanak predstavnika Albanskog foruma za prava osoba s invaliditetom  ( ADRF) i predstavnika Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore održan je u prostorijama Fonda 3. aprila 2014. godine.
Predstavnice ADRF,  gospođu Floru Kalemi i Narbys Argila, i predstavnike Saveza  dočekali su Andrea Stajović, savjetnica direktora Fonda, Vukica Pejović, načelnica za obavezno osiguranje  i Igor Ćirović, savjetnik za inostrano osiguranje.

Predstavnici ADRF obratili  su se Savezu kako bi ih upoznali sa mehanizmima i sistemom dobijanja invalidskih kolica u Crnoj Gori, jer su željeli to iskustvo da primijene u svojoj zemlji. Zadovoljni informacijama koje su dobili, tražili su od predstavnika Saveza da im pomognu u organizovanju sastanka sa predstavnicima Fonda, kako bi uz njihovu pomoć saznanja i iskustva iz Crne Gore prenijeli svojim partnerima u albanskoj Vladi. Nakon plodotvornog sastanka u Fondu, dogovoreno je učešće predstavnika Fonda i predstavnika Saveza na okruglom stolu u Tirani, u trećoj sedmici aprila, na kojem će biti predstavljen crnogorski model obezbjeđivanja invalidskih kolica onima kojima su potrebna.

ADRF je bio partner iz Albanije u regionalnom projektu „Socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom“ , koji je podržan od strane IPA Jadranskog prekograničnog programa.  Sastanak koji je održan predstavlja nastavak regionalne saradnje i dobrih partnerskih odnosa i nakon završetka projekta.

 


	

Related posts