Sastanak Upravnog odbora BIDF Mreže

U Banja Luci, 29.3.2016. godine, održan je sastanak Upravnog odbora BIDF Mreže.

Članovi Upravnog odbora Mreže su: Zoran Dobraš, Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske, Gordana Rajkov, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Srbije, Nataša Borović, Savez udruženja parapelegičara Crne Gore, Zvonko Šavreski, Polio Plus iz Makedonije, Suad Zahirović, Informativni centar „Lotos“, Tuzla iz Bosne i Hercegovine i Zoran Mičić, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj  (ACED) iz Banja Luke.

 

Related posts