“PRISTUPAČNIM ZDRAVSTVENIM USLUGAMA DO SMANJENJA DISKRIMINACIJE ŽENA I DJEVOJČICA SA INVALIDITETOM”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekat “Pristupačnim zdravstvenim uslugama do smanjenja diskriminacije žena i djevojčica sa invaliditetom” .
Cilj projekta je: Smanjenje diskriminacije u oblasti zdravstva i pružanje zdravstvene zaštite za žene i djevojčice sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta, pristupačnosti i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga u cilju prevencije, praćenja i očuvanja reproduktivnog zdravlja, kao i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom.
Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u okviru konkursa za NVO, raspisanog u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti u 2022. godini.

Related posts