ODRŽAN OKRUGLI STO „UTVRDITI MEHANIZME ZA BOLJE I AKTIVNIJE DJELOVANJE NADLEŽNIH SLUŽBI, BOLJEM POŠTOVANJU PRAVA OSI NA SLOBODNO PARKING MJESTO I SIGURNOST U SAOBRAĆAJU“

Pristup osoba sa invaliditetom u saobraćaju (OSI) je dugoročan problem crnogorskog društva, a svijest građana da ne treba da zauzimaju parking mjesta OSI još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.
To je ocijenjeno na konferenciji “Pravo na slobodan parking”, koji su organizovali Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica.
Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Miljana Ćirković, kazala je da je glavni cilj ravnopravan pristup OSI u oblasti saobraćaja, kroz promociju i doprinos realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila OSI i Odlukama o javnim parkiralištima koje su donijele lokalne samouprave.
Ona je podsjetila da je saobraćaj jedan od osnovnih preduslova za vođenje samostalnog života OSI, a problemi sa kojima se oni suočavaju u saobraćaju su mnogobrojni.
“Pristup OSI u saobraćaju je jedan dugoročan problem našeg društva, pri čemu je pravo na parking mjesto samo jedan segment saobraćaja”, ocijenila je Ćirković.
Ona je tokom konferencije predstavila rezultate projekta i realizovane aktivnosti, kao i realno stanje u praksi, probleme sa nepropisnim parkiranjem, odnosno rješavanje problema zloupotrebe i nezakonite upotrebe parking mjesta obilježenih za OSI.
Ćirković je istakla da Komunalne inspekcije nemaju dovoljno zaposlenih koji će da kontrolišu parking mjesta i taj broj je svakako neophodno povećati.
Prema njenim riječima, potrebna je veća promocija prava OSI, kao i povećanje svijeti kod cjelokupne javnosti da ne krše ustanovljena pravila.

“Preporuka je i veća kontrola izdavanja znaka pristupačnosti, veća kontrola komunalne inspekcije, kao i veća uključenost građana o prijavljivanju nepropisnih parkiranja”, zaključila je Ćirković.
Generalni sekretar Udruženja paraplegičari Podgorica, Dejan Bašanović, kazao je da je osnov za donošenje svih odluka o javnom parkingu nalaze u Zakonu o bezbjednosti za saobraćaj, gdje je jasno definisano da opština obilježava parking mjesta i donosi procjene o broju parking mjesta koja treba da se označe za OSI.
“Radili smo monitoring u 24 opštine i njima je upućen dopis da li su donijeli odluku o javnim parkinzima. Odgovor smo dobili od 18 lokalnih samouprava od kojih je 15 donijelo odluku, a od šest nijesmo uopšte dobili odgovore”, rekao je Bašanović.
Prema njegovim riječima, od 15 opština koje imaju odluku o javnim parkinzima, njih 12 utvrdilo je procenat koliko parking mjesta treba da bude pristupačno za OSI.
“Opštine koje nijesu donijele odluku, Petnjica, Žabljak, Šavnik, Danilovgrad, Kolašin i Bar, bi trebalo da odrede tačan procenat parking mjesta”, ukazao je Bašanović.
Kako je dalje naveo, obilježen procenat parking mjesta u opštinama je pet odsto, jedino je u Rožajama taj procenat četiri odsto.
Bašanović je rekao da u Pljevljima od 432 parking mjesta, 22 su za OSI, na Cetinju od 1043 parking mjesta, za OSI ih je 53, u Beranama od 950 parking mjesta 35 su za OSI, dok su u Plavu od 52 parking mjesta četiri su sa znakom pristupačnosti.
Prema njegovim riječima, u Mojkovcu od 235 parking mjesta, deset je označeno znakom pristupačnosti za OSI, u Kotoru od 425 parking mjesta 13 ih je za OSI.
“Gusinje nema parking mjesta koja su obilježena za OSI, Kolašin ima samo dva, a Andrijevica jedno”, rekao je Bašanović.
Poručuje da postoji neuravnoteženost o tome koliko bi trebalo da bude parking mjesta za OSI, tako da će opština koje nemaju donese Odluke uputiti inicijativu da obilježe parking mjesta za OSI.
“Svjesni smo situacije da se na parking mjesta za OSI često parkira veliki broj vozila koji zluoptrebljavaju obilježena mjesta znakom pristupačnosti. Taj problem je posebno vidljiv u Podgorici i zato vjerujem da ćemo sa Glavnim gradom uspjeti to da riješimo kako bi se parking mjesta za OSI što manje zloupotrebljavala”, zaključio je Bašanović.
Predstavnik Sekretarijata za saobraćaj, Bojan Brnović, kazao je da Glavni grad radi sve kako bi se generalno položaj OSI poboljšao.
Prema njegovim riječima, autobusi koji se koriste za javni prevoz su u potpunosti prilagođeni OSI.
“Podgorica mora da radi na tome kako bi OSI obezbijedili normalno i olakšano kretanje. Unaprijedili smo mnogo toga u Glavnom gradu i moram da pomenem i socijalni servis “Od vrata do vrata” kojim je realizovano više od dvije hiljade besplatnih vožnji”, kazao je Brnović.
On je rekao da prema podacima Parking servisa 159 su za OSI, dok je 30 u fazi obilježavanja.
“Posjećam da svi mogu da prijave ukoliko neka od parking mjesta nemaju parking za OSI kako bi se taj problem odmah riješio”, napomenuo je Brnović i dodao da pojedini građani uopšte ne mogu da shvate zbog čega se OSI izdvaju posebna parking mjesta.
“Nadležne službe dobijaju dosta poziva o zauzimanju parking mjesta OSI i vjerujem da će u narednom periodu građani povesti više računa”, kazao je Brnović.

Related posts