Savjet za razvoj nevladinih organizacija

Vlada Crne Gore na Sjednici održanoj 24.07.2014. godine imenovala Savjet za razvoj nevladinih organizacija.

Za člana Savjeta, za područje djelovanja: unapređenje položaja lica s invaliditetom, imenovan je spec. sci. pravnih nauka Vladan Nikolić, koga je predložio Savez udruženja paraplegičara Crne Gore. Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da je Vladan Nikolić dobio podršku od 32 organizacije čije je područje djelovanja unapređenje položaja osoba s invaliditetom.

Osnovni zadatak Savjeta je da prati primjenu Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori s Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016. godine; kao i sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, u dijelu koji se odnosi na saradnju sa nevladinim sektorom;  davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori u cilju stvaranja  podsticajnog okruženja za njihov rad; iniciranje donošenja novih ili izmjene i dopune važećih propisa u cilju stvaranja  podsticajnog okruženja za rad i razvoj nevladinih organizacija; predlaganje Vladi Crne Gore prioritetnih oblasti od javnog interesa i visinu sredstava za finansiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta; podsticanje i unapređenje saradnje Vlade Crne Gore i organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa relevantnim subjektima u  međunarodnoj zajednici i dr.

Related posts