Prvi koraci u formiranju Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti

Nacionalna konferencija o usklađenosti zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima lica s invaliditetom

Ustanovljavanje Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti izazvalo je veliko interesovanje organizacija osoba s invaliditetom i drugih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Drugog dana nacionalne konferencije, održane u Hotelu „Aurel“, u Podgorici, 08. jula 2014. godine,učesnicima su predstavljeni Pravilnik o radu Mreže i Kodeks ponašanja Mreže, kao i Poziv za pristupanje Mreži i Pristupnica Mreži.

Mreža je konstituisana kao neformalna i njeno formiranje dosad je podržalo preko 70 organizacija osoba s invaliditetom u regionu, potpisivanjem izjava o saglasnosti. Članstvo u Mreži otvoreno je za sve organizacije koje programski djeluju ka poboljšanju položaja osoba s invaliditetom, njihovom osnaživanju i ravnopravnom uključuvanju u sve društevene tokove.

Osnivači mreže su organizacije koje su uključene u realizaciju projekta: Centar za samostalni život osoba s invaliditetom – CIL (Srbija), Savez udruženja paraplegičara Crne Gore – SUPCG, Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske – KOOIRS, Informativni centar za osobe sa invaliditetom – Lotos (Bosna i Hercegovina), Savez društava distrofičara Hrvatske, Pokret protiv invaliditeta – Polio Plus (BJR Makedonija), Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED (Republika Srpska).

Organizacije zainteresovane za članstvo u Mreži svoje potpisane i ovjerene pristupnice, u originalu ili skenirane, treba da pošalju Savezu na kontakte navedene u Pozivu za pristupanje Mreži.

Poziv za Pristupanje BIDF mrezi.doc

BIDF PRAVILNIK O RADU.doc

Kodeks ponasanja BIDF mreze.doc

Pristupnica BIDF mreze.doc

 

 

 

Related posts