“Pristupačnost morskih destinacija: Monitoring plaža za OSI u Crnoj Gori”

U cilju unapređenja turističke ponude i povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom (OSI), planiran je monitoring plaža na crnogorskom primorju kako bi se evidentirale pristupačne plaže i utvrdilo poštovanje zakonskih regulativa. Ova inicijativa je aktivnost projekta “Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI” koji sprovodimo u paetnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Cilj ovog monitoringa je osigurati da osobe sa invaliditetom imaju adekvatan pristup morskim destinacijama, te da se podaci o pristupačnosti plaža učine dostupnim široj javnosti. Prema Zakonu o…

Read More