Uloga IKT-a u razvoju inkluzivnog društva (profesionalna obuka)

Predstavnice Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore su učestvovale u obuci pod nazivom: Uloga IKT-a u razvoju inkluzivnog društva, u Podgorici, u UN Eko zgradi, 16. novembra 2017. godine.

Obuku su organizovali: Biro za razvoj telekomunikacija (BDT) Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), a u okviru ITU Regionalne inicijative za Evropu o Osiguranju pristupa telekomunikacijama/IKT, a posebno osoba sa invaliditetom, usvojenom na Svjetskoj konferenciji za razvoj telekomunikacija 2014. godine (WTDC-14), koja je održana u Dubaiju.

Cilj obuke je edukacija relevantnih učesnika uključenih u procese kreiranja IKT/TV/Video programa pristupačnim osobama sa invaliditetom, u skladu sa ITU standardima i smjernicama, kao i unapređenje postojećih znanja u ovoj oblasti.

Glavne teme obuke su bile:
– IKT pristupačnost – Zakonodavni i regulatorni okvir;
– pristupačnost TV/video programa i usluga (titlovanje/audio deskripcija i znakovni jezik/praktična demonstracija);
– pristupačnost mobilnih komunikacija/standardi i zakonodavni okvir;
– standardi pristupačnosti u sprovođenju javnih nabavki IKT opreme i usluga i
– standardi u osiguranju pristupačnosti web stranica.

Related posts