Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Rezoluciju 47/3 sa ciljem promovisanja prava i dobrobiti osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i povećanja svijesti o stanju osoba sa invaliditetom u svakom aspektu političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.

Slogan obilježavanja 3. decembra za 2017. godinu je: Promjena ka održivom i otpornom društvu za sve (”Transformation towards sustainable and resilient society for all”)

Related posts