UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE

Obavještenje

Sa velikim zadovoljstvo obavještavamo Vas, da je dana 06. 04. 2015 godine potpisan ugovor o besplatnom korištenju kancelarijskog prostora, pomoćnog objekta  JU ,,Dnevnog centra’’, za rad Udruženja paraplegičara Cetinja’’i ,,Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore’. koji je u potpunosti prilagođena licima otežanog kratanja.

Takođe vas obavještavamo da je počela druga faza  projekta ,,Kreativnnošću do posla’’, odobrenim od Komisije Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014 godinu. Obuka grafičkog dizajna. Predavač ove obuke je Petar Kovačević, Art Director u agenciji AMC Communications. Kurs se održava u novim kancelarijama.

Takođe  sa velikom radošću obavještavamo vas, da su polaznici kursa, novi  mladi članovi, Ivana Janković, Lidija Borilović i Nikoleta Pravilović, članice koje imaju od 20 do 23 godine. Uvjereni smo da će svojom energijom, mladošću dati puni doprinos,  krieiranju novih ideja u našem Udruženju, ali i u Savezu u širem smislu.

Predsjednik
Dejan Tmušić

Related posts