POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA I SAVEZA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CRNE GORE

Ministarstvo zdravlja i Savez udruženja paraplegičara Crne Gore su potpisali Memorandum o saradnji. Memorandum su potpisali Ministar, prof. dr Budimir Šegrt i predsjednica Saveza Nataša Borović.
Potpisnici Memoranduma su saglasni da svoju saradnju zasnivaju na principima: partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informisanja.
Oblasti saradnje su projekti i inicijative koje nevladina organizacija realizuje uz saglasnost sa donijetim strategijama Vlade Crne Gore, čiju realizaciju prati Ministarstvo zdravlja, međunarodnim dokumentima i konvencijama potpisanim od strane države Crne Gore i dokumentima koji doprinose jačanju administrativnih kapaciteta u procesu usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, kao i inicijative koje realizuje Ministarstvo zdravlja, a u vezi sa poboljšanjem zdravstvene zaštite stanovništva.

Memorandum _ Ministarstvo zdravlja _ SUPCG pdf

 

 

 

Related posts