ODRŽAN TRENING ZA ČLANICE BIDF MREŽE JAČANJE ODNOSA UNUTAR ORGANIZACIJA I MEĐUSOBNO POVEZIVANJE

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je organizovao trening na temu „Jačanje odnosa unutar organizacija i međusobno povezivanje“, u Podgorici, 15.04.2016. godine.

Treningu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba s invaliditetom – članice Balkanske nezavisne mreže organizacija lica s invaliditeom (BIDF Mreže).

Trening je vodila psihologicaRadmila Bajković.

Ova aktivnost je dio regionalnog projekta Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, koji finansira Evropska komisija – EC Enlargement.

Specifični cilj projekta je jačanje operativnih kapaciteta BIDF Mreže, kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom, uspostavljene sa ciljem da promoviše uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou.

Projekat realizuje Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), kao nosilac projekta za Bosnu i Hercegovinu, u partnerstvu sa: Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore – projektnim partnerom za Crnu Goru,Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom (CIL) – projektnim partnerom za Srbiju i Pokretom protiv invaliditeta (POLIO PLUS) – projektnim partnerom za Makedoniju.

Related posts