Posjeta JU Centru za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Opštini Zeta

Predstavnici Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i projektni partner Udruženja paraplegičara Podgorica, zajedno sa polaznicima obuka, posetili su JU Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Opštini Zeta. Ova posjeta je jedna od aktivnosti projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Projektni tim je predstavnicima Centra prezentovao aktivnosti projekta putem razgovora, kao i kroz sadržaj promotivnog materijala i deljenje flajera pod nazivom “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, čime smo naglasili važnost inkluzivnosti lica sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja.

Tokom posjete, polaznici obuka su u razgovoru sa gospođom Suzanom Milović, direktoricom JU Centra za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite za Opštinu Zeta, upoznali se sa svakodnevnim radnim aktivnostima i obavezama zaposlenih, kao i neophodnim potrebnim vještinama, znanjem i zaduženjima za sprovođenje efikasnog rada u ovoj ustanovi.

Kroz ovu posjetu, dodatno smo ojačali postojeću međusektorsku saradnju sa lokalnom institucijom i nevladinim sektorom, koja će biti ključna za promovisanje i postizanje pozitivnih promjena u zajednici i osnova za buduće zajedničke projekte i inicijative na polju poboljšanja položaja lica sa invaliditetom.

Related posts