OSOBE S INVALIDITETOM I RODITELJSTVO

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je održao konferenciju za štampu u okviru projekta „Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo“, u srijedu, 9. septembra 2014. godine, u PR Centru u Podgorici.

Događaju su prisustvovali: predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, predstavnice/predstavnici državnih institucija i  civilnog društva.

Projekat „Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo“ finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta je 90.339,30 €, od čega Evropska unija finansira 94%, dok Savez udruženja paraplegičara Crne Gore učestvuje sa 6%. Implementacija projekta je počela u februaru 2014. godine i trajaće 14 mjeseci.

Cilj projekta je unapređenje mogućnosti  osoba s invaliditetom da se ostvare u roditeljstvu.

Projektne aktivnosti koje su do sada realizovane su sljedeće:

Sprovedeno empirijsko istraživanje o pravima osoba s invaliditetom na roditeljstvo.

  • Pokrenuta inicijativa javnog zastupanja za izmjene i dopune zakonodavstva u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite koje se odnose na pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo.
  • Snimljena 2 TV spota.
  • Štampana publikacija ,,Osobe s invaliditetom i roditeljstvo”.
  • Štampan liflet.

Na konferenciji je najveća pažnja posvećena predstavljanju spotova i publikacije.

Nataša Borović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, istakla je značaj teme kojom se projekat bavi, jer se u Crnoj Gori, do sada, o roditeljstvu osoba s invaliditetom nije govorilo na ovaj način. Nijesu postojala istraživanja na osnovu kojih bismo dobili podatke o opštoj slici i iskustvu osoba sa tjelesnim invaliditetom kada je u pitanju roditeljstvu. Takođe, prvi put se prikazuju TV spotovi koji se bave ovom temom.

Radmila Bajković, autorka publikacije ,,Osobe s invaliditetom i roditeljstvo”, predstavila je rezultate empirijskog istraživanja, koje je za instrument imalo tri različita polustrukturirana upitnika: jedan namijenjen ženama sa tjelesnim invaliditetom, drugi muškarcima sa tjelesnim invaliditetom i treći za osobe bez invaliditeta.

Dragi Vujačić, jedan od autora TV spotova, govorio je o izboru tema za spotove. Dvije situacije iz života su prenesene na spotove:  prihvatanje trudnoće kao radosnog trenutka i ostvareno roditeljstvo. Doza realnosti koja je nephodna za uvjerljivost spotova ogleda se u izboru aktera, kao i u odsustvu bilo kakvog pretjerivanja.

Spotovi i publikacija su izazvali snažne i pozitivne reakcije kod prisutnih. Mnoge od njih je podstakla na diskusiju,

 Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, rekla je da je veoma važno da Crna Gora ima rezultate i da ima preporuke. Istakla je poruku sve tri grupe ispitanika, a to je –potrebna promjena kulturnog konteksta.

 Šućko Baković, Ombudsman, ocijenio je istraživanje kao pionirski pokušaj, na kome Savezu odaje priznanje. Istakao je da publikacija treba da bude promovisana što više, kako kod nas, tako i u regionu. Sa ovim predlogom su se složili i ostali govornici.

Danka Latković, šefica kancelarije za saradnju sa NVO, predložila je da se publikacija i spotovi postave na sajtovima relevatnih javnih institucija.

Senka Klikovac, savjetnica u Ministarstvu zdravlja, poručila je da je važno da se javnost informiše o postupcima ostvarivanja postojećih prava.

Nebojša Kavarić, direktor Domova zdravlja Podgorica, istakao je da je Udruženje domova zdravlja Podgorica, čiji je on predsjednik, spremno na saradnju za sve aktivnosti koje se odnose na pristupačnost domova zdravlja.

Takođe, rekao je da kroz dugogodišnji rad kao pedijatar može da kaže da su roditelji s invaliditetom najbolji i najbrižniji roditelji.

 

  

 

 

Related posts