Okrugli sto ,,Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”

U Podgorici, 11. juna 2015. godine održan je okrugli sto na temu:  ,,Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”.  Ministartsvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija, odnosno Kancelarijom glavnog pregovarača, organizovalo je ovaj događaj. Govornici su bili predstavnici Vlade i predstavnici civilnog sektora, a  auditorijum su bili učenici Gimnazije ,,Slobodan Škerović” i Građevinsko-geodetske škole ,,Marko Radević” iz Podgorice.

Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore Nataša Borović, pored ostalog, istakla je da Predlog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koji se nalazi u Skupštini Crne Gore po skraćenom postupku, treba da bude vraćen na dodatno usaglašavanje između nadležnog ministarstva i organizacija osoba s invaliditetom.  Nevladine organizacije su iznijele argumente zašto ne podržavaju ovaj Predlog Zakona.

http://www.mmp.gov.me/vijesti/149920/Ljudska-prava-i-zastita-od-diskriminacije-kroz-proces-EU-integracija.html

http://www.vijesti.me/eu-vijesti/numanovic-postovanje-ljudskih-prava-nezaobilazno-u-pristupanju-eu-837791

Related posts