Regionalni sastanak, u okviru regionalnog projekta Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, Demir Kapija, Makedonija

U okviru regionalnog projekta Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, koji finansira Delegacija Evropske komisije – EC Enlargement, od 27. do 29. marta 2015. godine, u Demir Kapiji, Makedonija, organizovan je regionalni sastanak.

Sastanak je organizovao Pokret protiv invaliditeta (POLIO PLUS) – projektni partner za Makedoniju. Pored predstavnika ove organizacije, sastanku su prisustvovali i predstavnici: Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Bosne i Hercegovine, IC ,,Lotos”-a iz BiH, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom (SIL) iz Srbije i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore.

 

Related posts