REGIONALNI PROJEKAT BALKANSKA NEZAVISNA MREŽA ORGANIZACIJA U OBLASTI INVALIDNOSTI

Regionalni pojekat Balkanska nezavisna mreža organizacija u oblasti invalidnosti je podržan od strane Evropske komisije – EC Enlargement.

Vodeći partner i nosilac aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), a projektni partneri su:

  • Savez udruženja paraplegičara Crne Gore (SUPCG) za Crnu Goru,
  • Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSŽ) za Srbiju i
  • Pokret protiv invaliditeta (POLIO PLUS) za Makedoniju.

 

Aktivnosti ovog projekta sprovodiće se u četiri zemlje Zapadnog Balkana – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, u periodu od januara do decembra 2015. godine.

 

Cilj projekta je jačanje operativnih kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba s invaliditetom, uspostavljene sa ciljem da promoviše i olakša uključenost pitanja iz oblasti invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou

Related posts