PRILAGOĐAVANJE PLAŽE U KOTORU

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i njegova članica – Udruženje paraplegičara Kotor, sarađivali su sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u cilju prilagođavanja plaže u Kotoru.

Članovi Udruženja su preporučili da se postavi odgovarajuća dizalica za spuštanje u vodu. Juče (7.6.2018.) je u Kotoru ista i postavljena.
Osobe sa invaliditetom će moći da koriste i kabinu za presvlačenje i toalet.

Po preporuci Saveza, Morsko dobro je angažovalo jednu osobu koja će pružati podršku osobama sa invaliditetom tokom boravka na plaži.

Related posts