Regionalna konferencija Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba s invaliditetom

U Tesliću, u Republici Srpskoj, 2. i 3. oktobra 2014. godine, održana je Regionalna konferencija Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba s invaliditetom.

Ovaj događaj okupio je preko pedeset predstavnika organizacija civilnog društva iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Prvog dana Konferencije, predstavljen je Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u BiH, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica s invaliditetom, dok je drugi dan Konferencije bio posvećen promovisanju Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba s invaliditetom – regionalne mreže organizacija civilnog društva koja radi na unapređenju položaja lica s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana.

Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore drugog dana Konferencije predstavila je publikaciju ,,Osobe s invaliditetom i roditeljstvo’’ i TV spotove, koji su produkti projekta Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Izvještaj je nastao kao rezultat aktivnosti na implementaciji regionalnog projekta Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom, koji finansira Evropska unija, a koji sprovodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) u partnerstvu sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CIL) i Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore (SUPCG).

Izvještaj je u ovom trenutku dostupan samo u štampanoj formi. Svi zainteresovani mogu se obratiti Savezu za primjerak ove Publikacije. Čim bude dostupan u elektronskoj formi, biće objavljen na sajtu Saveza.

 

 

 

 

Related posts