BILTEN BALKANSKE NEZAVISNE MREŽE ORGANIZACIJA U OBLASTI INVALIDNOSTI br.9

Vijesti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Iz sadržaja Biltena izdvajamo:

– Problemi i poteškoće osoba sa invaliditetom pri korištenju bankarskih usluga u BiH

– Priručnik ,,Put ka samostalnom životu’’

– Promocija knjige priča roditelja mladih osoba sa invaliditetom pod nazivom „Samostalan život je i naša nada“

– U Ženevi usvojen izvještaj BIH o provođenju Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom

– Inkluzivna opera „Časovničar“

– Konferencija o političkom učešću osoba sa invaliditetom

– Program Vlade Sjedinjenih Američkih Država za međunarodne posjetioce: International Visitor Leadership Program

– Projekat ,,Moje znanje– Moja vještina– Moj posao“

– Centar za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

BILTEN BIDF MREZE_Br9

Related posts