“Mapiranje pristupačnosti: Povećanje standarda kulturnih objekata za OSI”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekt „Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI “ koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. S obzirom da je pristupačnost javnih objekata i javnih površina jedan od dugoročnijih problema našeg društva, koja predstavlja jedan od osnovnih preduslova za vođenje samostalnog života lica sa invaliditetom, kao dio aktivnosti projekta, sprovodimo monitoring kulturnh objekata u ingirenciji opštinskih uprava. Na osnovu sprovedenog monitoringa, imaćemo evidenciju o stanju pristupačnosti objekata kulture sa aspekta korišćenja od strane lica sa…

Read More