“Promovisanje mogućnosti zapošljavanja: Posjeta Dnevnom centru za boravak djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Golubovci”

Projektni tim Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, zajedno sa osobama sa invaliditetom – polaznicima obuka posjetili su JU “Dnevni centar za boravak djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Golubovci”. Ova posjeta institucijama predstavlja jednu od ključnih aktivnosti našeg projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Naš projektni tim je imao priliku da predstavi aktivnosti i cilj projekta predstavnicima Dnevnog centra kroz razgovor, kao i kroz promotivni materijal…

Read More