UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE PROJEKAT ,,MOJE PRAVO – PRAVO NA SLOBODNO KRETANJE’’

Udruženje paraplegičara Cetinje, uz podršku Evropske unije, posredstvom Centra za građansko obrazovanje i Građanskih inicijativa, realizovalo je projekat ,,Moje pravo – pravo na slobodno kretanje’’. Partner na projektu bilo je Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore.

Cilj ovog projekta bio je – poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Konkretnije, projekat se odnosio na unaprijeđenje zakonske regulative radi poboljšanja fizičke pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Krajnji korisnici su: – članovi UP Cetinje i članovi ULTICG; – osobe smanjene pokretljivosti; – osobe sa invaliditetom; – porodice osoba sa invaliditetom; – predstavnici nadležnih lokalnih institucija; -predstavnici nadležnih nacionalnih institucija.

Postignuti rezultati:

– Štampan i  objavljen Informator o (ne)prilagođenim objekatima u Prijestonici Cetinje – kojim je obuhvaćena većina javnih institucija od posebnog društvenog značaja, objekata za stanovanje  i javnih površina.

– Organizovan okrugli sto ,,Pristupačnost fizičke sredine za lica sa invaliditetom’’ – na kojem su učestvovale osobe sa invaliditetom, predstavnici lokalne samouprave i mediji.

– Predstavljen Informator o (ne)prilagođenim objekatima u Prijestonici Cetinje.

– Predstavljena Odluka o izradi Akcionog plana na prilagođavanju prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje.

– Upućena Inicijativa o donošenju Odluke o izradi Akcionog plana na  prilagođavanju prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje.

– Podnesena inicijativa Odluke o izradi Akcionog plana na prilagođavanju prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje Gradonačelniku, Predsjedniku Skupštine Prijestonice Cetinje, Skupštini Prijestonice Cetinje.

– Objavljena Info-brošura pod nazivom ,,Pravo na slobodno kretanje osoba sa invaliditetom je pravo za društvo sloboda’’ – koja ima za cilj da unaprijedi svijest  javnosti o potrebi prilagođavanja javnih objekata potrebama osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Brošura: Moje pravo – pravo na slobodno kretanje.pdf

 

Related posts