SARADNJA CRNOGORSKOG NARODNOG POZORIŠTA (CNP) I ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Crnogorsko narodno pozorište (CNP) i organizacije osoba sa invaliditetom su ostvarili saradnju koja se ogleda u tome da će CNP obezbjediti ulaznice za programe u njihovoj produkciji osobama sa invaliditetom i njihovim pratiocima.

CNP će nam svakog 29. u mjesecu slati repertoar za naredni mjesec.

Rezervacije će se praviti na nedjeljnom nivou, odnosno svakog petka ćemo slati informacije (ime i prezime osobe sa invaliditetom i njenog pratioca, i program koji želi da gleda) CNP da bi obezbijedili ulaznice za programe koji se realizuju sljedeće nedjelje.

Pozivamo osobe sa invaliditetom koje su zainteresovane da gledaju programe u CNP da pošalju tražene podatke na adrese: paraplegicaricg@t-com.me ili paraplegicari.me@gmail.com da bismo obezbijedili ulaznice.

Related posts