MEĐUNARODNI KAMP ZA SPORTOVE KOŠARKE U KOLICIMA I GOLBALU – VARNA

Internacionalni Paraolimpijski Komitet (IPC), u saradnji sa Fondacijom AGITOS, organizovao je od 21. do 26. oktobra 2013. godine, međunarodne kampove za spotrove košarke u kolicima i Golbalu, u nacionalnoj sporskoj bazi „Sport Palace“, na obali Crnog mora u Bugarskoj.

Iz Crne Gore učesnici su bili četiri člana nacionalne ekipe košarke u kolicima: Radmilo Baranin, Nedzad Pepić, Pjetro Paljušević i predsjednik nacionalnog tima, Vladan Nikolić.

Košarkaši našeg nacionalnog tima u toku obuke, pod rukovodstvom IPC trenera su se taktički i tehnički usavršavali. Takođe su uspostavljeni kontakti sa Savezom košarke u kolicima Bugarske, Evropskom Federacijom košarke u kolicima (IWBF), kao i sa IPC stručnjacima sa kojima je dogovorena buduća saradnja na razvoju ovog sporta u Crnoj Gori.

Related posts