Sastanak predstavnika Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa Nacionalnim parkovima Crne Gore: “Unapređenje pristupačnosti i monitoring aktivnosti”

Predstavnici Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma  danas su održali sastanak sa predstavnicima Nacionalnih parkova Crne Gore u Upravnoj zgradi JPNPCG.

Sastanak se održao na osnovu  poslate inicijative i aktivnosti projekta „Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI“ koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije prostornornog planiranja i urbanizna koji realizujemo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica.

Tema sastanka je predstavljanje rada Saveza i Udruženja paraplegičara Podgorica i predstavljanje aktivnosti koje ćemo sprovoditi nakon dobijanja dozvole za monitoring Nacionalnih parkova na teritoriji Crne Gore.

Sprovedenim monitoringom izvršićemo uvid u pristupačnost nacioalnih parkova, vodićemo evidenciju  koji elementi pristupačnosti  su zastupljeni i iste ćemo postavili na interaktivnoj google mapi koja se nalazi na sajtu Ministarstva  ekologije prostornog planiranja i urbanizma, kao i Udruženja paraplegičara Podgorica, kako bi povećali informisanost cjelokupne javnosti o broju pristupačnih nacionalnih parkova za korišćenje od strane lica sa invaliditetom.

Tokom sastanka predstavnici Nacionalnih parkova ukazali su nam je  otvorenost, spremnost za saradnju, mogućnost davanja predloga, ideja za buduće aktivnosti, projekte i realizovanja istih na osnovu obostranog angažovanja sve u cilju obezbeđivanja većeg broja pristupačnih ponuda koju nude sadržaji Nacionalnih parkova Crne Gore.

Usvojen je zaključak sa sastanka, dobijena je dozvola za projektni tim koji će sprovoditi monitoring, dostavljeni su podaci/spisak Nacionalnih parkova Crne Gore. Informativna služba Nacionalnih parkova Crne Gore obavijestiće i informisati upravu svakog paraka o aktivnostima monitoringa uz dostavljeni spiskom lica koji će vršiti monitoring.

Related posts