“Unapređenje znanja i karijere: Dvomjesečna obuka za Poslovnog sekretara za deset nezaposlenih lica sa invaliditetom”

 

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica sprovodi obuku osoba sa invaliditetom za Poslovnog sekretara u trajanju od dva mjeseca. Predmetna obuka se sprovodi u sklopu projekta “Radnom praksom  lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanja Crne Gore.

Obuke se vode od strane našeg partnera na projektu, generalnog sekretara Udruženja paraplegičara Podgorica Dejana Bašanovića. Gospodin Bašanović ima višegodišnje iskustvo u radu sa licima sa invaliditetom, što ga čini idealnim vođom ovakvih treninga. Njegova stručnost nije samo ograničena na rad s osobama sa invaliditetom, već i na profesionalno i uspješno vođenje treninga i obuka.

Tokom predavanja polaznici imaju priliku upoznati se sa širokim spektrom poslovnih sekretarskih zadatka. Obuhvaćene su oblasti kao što su organizacija sastanaka, upravljanje dokumentacijom, efikasna komunikacija, vođenje rasporeda i mnoge druge ključne vještine. Program je dizajniran tako da pruži potpunu podršku polaznicima, osiguravajući da steknu praktična i primenjiva znanja.

Ova obuka nije samo prilika za profesionalni razvoj, već i korak ka stvaranju inkluzivnije radne sredine. Kroz realizaciju ovog projekta, želimo pokazati da svako lice sa invaliditetom može doprineti poslovnom svijetu.

Hvala Dejanu Bašanoviću na uspješno vođenje ovih obuka i posvećenosti inkluzivnom pristupu u poslovnom okruženju. Nastavljamo zajedničkim radom na stvaranju zajednice koja cijeni raznolikost i pruža ravnopravne šanse svima.

 

 

Related posts