Uvodna konferencija za štampu u okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i SP Crkvena opština u Nikšiću su organizovali konferenciju za štampu, 29. maja 2015. godine, ispred Saborne crkve svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Cilj ovog događaja je upoznavanje javnosti sa početkom realizacije projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koji finansira Evropska unija putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupni troškovi projekta u Crnoj Gori iznose 80.684,97 EUR, a doprinos Evropske unije je 68.178,80 EUR.

Okupljenim novinarima i zvanicama iz nevladinog sektora i državnih institucija su se obratili Nataša Borović, predsjednica Saveza, Mijat Šarović, direktor Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja (Bosna i Hercegovina), kao predstavnici vodećih partnera za svoje zemlje u projektu. Pored toga, prisutnima su se obratili i Konstantin Dojić, đakon SPC opštine u Nikšiću i Miloš Bošnjak, predstavnik Opštine Bileća (Bosna i Hercegovina), kao predstavnici partnerskih organizacija. Među prisutnima su bile i predstavnice Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kao institucije koja je jedna od saradnika u projektu.

Cilj projekta je povećanje društvene povezanosti u prekograničnom regionu podizanjem svijesti o pitanjima vezanim za osobe s invaliditetom i prilagođavanje kulturnih i vjerskih objekata kako bi se povećala njihova pristupačnost za osobe s invaliditetom.

Projektom je predviđeno prilagođavanje vjerskih i kulturnih objekata u Nikšiću, Bileći i Trebinju za potrebe osoba s invaliditetom.

U Crnoj Gori će se raditi rampa na južnom ulazu Saborne crkve svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, rampa na ulazu u obližnji Parohijski dom, prilagođavanje toaleta u Parohijskom domu i obilježavanje parking mjesta za osobe s invaliditetom u okruženju Crkve. Takođe, obezbijediće se pokretne aluminijumske rampe: na ulazu u crkvu svetih Petra i Pavla u Nikšiću, na ulazima u crkvu svetog apostola Luke u manastiru Župa i na ulazu u crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Piva.

Očekujemo da će ovaj projekat doprinijeti većoj društvenoj uključenosti osoba s invaliditetom, povećati pristupačnost kulturnih i vjerskih objekata osobama s invaliditetom u prekograničnoj oblasti, doprinijeti razmjeni znanja i iskustava u regionu u rješavanju problematike osoba s invaliditetom, podići svijest javnosti i svih zainteresovanih strana u Nikšiću, Trebinju i Bileći o problematici vezanoj za ovu populaciju.

 

Related posts