Trening na temu „Priprema prijedloga i implementacija IPA-EU projekata“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore organizuje trening na temu „Priprema prijedloga i implementacija IPA-EU projekata“ u Hotelu „Aurel“, u Podgorici 11.05.2015. godine. Trening namijenjen članicama BIDF Mreže vodi Predrag Janković. Ova aktivnost je dio regionalnog projekta „Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti“, koji finansira Evropska komisija – EC Enlargement.

Specifični cilj projekta je jačanje operativnih kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnost (BIDF), kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom, uspostavljene sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou.

Ovaj projekat sprovodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), kao nosilac projekta za Bosnu i Hercegovinu, u partnerstvu sa: Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom (CIL) – projektnim partnerom za Srbiju, Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore – projektnim partnerom za Crnu Goru i Pokretom protiv invaliditeta (POLIO PLUS) – projektnim partnerom za Makedoniju.

 

 

Related posts