Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture i medija “Monitoring kulturnih objekata na teritoriji Crne Gore

Dana 02. februara 2024. godine, u prostorijama Ministarstva kulture i medija održan je sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, povodom realizacije projekta „Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI“ koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizna za 2023. godinu, koji realizujemo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica. Glavni cilj projekta je poboljšanje turističke ponude licima sa invaliditetom u vidu stvaranja uslova za odvijanje zdravstvenog, kongresnog i drugih vidova turizma, kao i promocija pristupačnih objekata i javnih površina kroz poštovanje prava…

Read More