Realizovana radionica finansijsko poslovanje

Uspješno realizovana radionica finansijsko poslovanje u sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Projekat sprovodimo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica.

Na radionici su aktivno učestvovali šest zaposlenih lica sa invaliditetom, koji su imali priliku da se upoznaju sa ključnim aspektima finansijskog poslovanja. Predavačica Aleksandra Stojanović je na dinamičan način prezentovala različite teme, prilagođene potrebama učesnika.

Učesnici su se kroz interaktivne diskusije i praktične vježbe upoznali sa širokim spektrom tema, uključujući otvaranje preduzeća, obračun zarade, ugovore o radu i djelu, porez na dohodak, osnovama finansijske analize, upravljanje troškovima, budžetiranje, planiranje finansijskih aktivnosti i druge relevantne aspekte finansijskog poslovanja. Predavačica je na razumljiv način objasnila kompleksne koncepte, pružajući učesnicima jasne smjernice za primjenu u praksi.

Ova petodnevna radionica nije samo doprinela proširenju znanja učesnika, već je takođe podstakla njihovo samopouzdanje u oblasti finansijskog upravljanja. Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da učestvuju u ovom edukativnom programu i izrazili su želju za daljim učenjem i razvojem.

Related posts