Monitoring pristupačnosti autobuskih stanica: Inicijativa projekta “Saobraćaj i OSI”

Razmatrajući činjenicu da je pristup osobama sa invaliditetom u saobraćaju jedan od dugoročnijih problema našeg društva, i imajući u vidu da pravo na korišćenje javnog prevoza predstavlja samo jedan od segmenata saobraćaja, kao dio aktivnosti projekta “Saobraćaj i OSI”, sprovodimo monitoring autobuskih stanica na teritoriji Crne Gore. Na osnovu sprovedenog monitoringa, imaćemo evidenciju o stanju pristupačnosti autobuskih stanica. Podaci o pristupačnosti biće postavljeni na interaktivnoj google mapi koja se nalazi na sajtu Udruženja paraplegičara Podgorica i sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Ove aktivnosti su od suštinskog značaja za…

Read More