PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat “Psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom”, koji finansira Crveni krst Crne Gore. Mini projekat se realizuje u okviru projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid – 19 virusa i budućih kriza”, koji je podržan od strane Evropske Komisije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu tokom Covid-19 virusa i budućih kriza, a realizuje se  u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji,…

Read More