Projekat „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore počinje realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica počeo je realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ koji je finansijski podržan od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Predviđena je realizacija projekta u trajanju od 10 mjeseci. Opšti cilj projekta je: – smanjenje diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta njihove zaposlenosti; – stvaranje potrebnih uslova za njihov rad,…

Read More