Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom

U sklopu projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, u vremenskom periodu 30.-31. maj 2022. godine, u Kolašinu, održaće se seminar na kome će prisustvovati predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i organizacija Udruženja paraplegičara iz Crne Gore, koje će učestvovati u sprovođenju anketnog istraživanja o kvalitetu zaposlenosti lica sa invaliditetom. Teme koje će se na seminaru obrađivati su „Zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom tokom postupka zapošljavanja sa akcentom na žene…

Read More

Donacija računarske opreme

Latter-dai Saint Charities, humanitarni ogranak Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, donirao je kompjutere i štampač/skener Savezu Udruženja paraplegičara Crne Gore za njihov rad u ime osoba sa invaliditetom. Lokalni direktori, Leri i Debora Drejper, sastali su se sa presjednicom Saveza gospođom Milijanom Ćirković i njenim osobljem na potpisivanju ugovora o donaciji između Humanitarne organizacije i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore. Oni su zajedno sa mladim misionarima iz Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana – starešinama Džonsom i Sandersonom – prisustvovali ceremoniji donacije i učestvovali u sklapanju opreme. Sve strane…

Read More

Projekat „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore počinje realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica počeo je realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ koji je finansijski podržan od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Predviđena je realizacija projekta u trajanju od 10 mjeseci. Opšti cilj projekta je: – smanjenje diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta njihove zaposlenosti; – stvaranje potrebnih uslova za njihov rad,…

Read More

Pokret u oblasti invalidnosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je jedan od partnera u realizaciji projekta „Poktret u oblasti invalidiosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije“ ( Western Balkans Disability Movement for EU Integration) u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj Bosne i Hercegovine-ACED. Projekat je odobren od strane Generalnog direktora Evropske komisije za susjedstvo i i pregovore o proširenju (EU DG NEAR). Cilj projekta je doprinos demokratskoj  stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU jačanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta je jačanje nezavisne…

Read More

Lica koja posjeduju znak pristupačnosti oslobođena od plaćanja putarine za upotrebu tunela “Sozina”

„Monte put“ d.o.o. kao privredno društvo koje upravlja tunelom „Sozina“ izdaje potvrde o oslobađanju od plaćanja naknade – putarine za upotrebu tunela „Sozina“ na zahtjev lica koje posjeduje znak pristupačnosti. Po članu 21 novog Zakona o putevima (“Sl. list CG”, br. 82/2020), obezbijeđeno  je pravo na oslobađanje od plaćanja putarine za prolazak kroz tunel „Sozina“, licima koja posjeduju znak pristupačnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju znaka pristupačnosti, saobraćajne dozvole i lične karte. U zahtjevu navesti i kontakt telefon i email adresu. Zahtjev sa prilozima mogu se poslati na email adresu: monteput@t-com.me ili…

Read More

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA „RAČUNOVODSTVO – MOJ POSLOVNI IZBOR“

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat „Računovodstvo – moj poslovni izbor“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Cilj projekta je unaprijeđenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore. Partner u projektu je Ralexrrb d.o.o. Podgorica. Predviđeno je da projekat traje 12 mjeseci. Projektom je predviđena obuka odabranih lica sa invaliditetom za zanimanje računovodstvenog tehničara/tehničarke. Projekat predviđa i zapošljavanje istih lica sa unaprijeđenim kompetencijama na odgovarajućim radnim mjestima. Očekujemo da će ovaj projekat pružiti primjer pozitivne prakse u zapošljavanju osoba s invaliditetom u Crnoj…

Read More

Održan događaj posvećen zapošljavanju osoba s invaliditetom u oblasti turizma

Drugi po redu događaj posvećen zapošljavanju osoba s invaliditetom u oblasti turizma održan je u srijedu, 27. marta 2019. u Podgorici. Ovaj događaj je dio projekta „Podsticanjem do zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, koji partnerski realizuju Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Marco Polo Travel Agency d.o.o. Ciljevi događaja koji je okupio osoba s invaliditetom, predstavnike organizacija osoba s invaliditetom i poslodavaca iz oblasti turizma bili su: podizanje svijesti učesnika o uticaju zapošljavanja za uključivanje osoba s invaliditetom u društvo, razmjena iskustava osoba s invaliditetom i poslodavaca u zapošljavanju osoba s invaliditetom;…

Read More

ODRŽANE 26. SPORTSKE IGRE U BORU (SRBIJA)

Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije je organizovao 26. SENI Republičke sportske igre u Boru. Na sportskim igrama su učestvovali takmičari iz: Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Sportisti su se nadmetali u sljedećim disciplinama: streljaštvo, stoni-tenis, pikado, šah, bacanje kugle, koplja, diska i čunja. Reprezentacija Crne Gore je ostvarila odlične rezultate. Senad Husović je osvojio prvo mjesto u tri discipline: kugla, koplje i pikado i treće mjesto u bacanju diska, a Nedžad Pepić je osvojio treće mjesto u bacanju koplja i diska. Naši predstavnici su ekipno osvojili…

Read More

TRENING BIDF MREŽE – Status i finasiranje organizacija osoba sa invaliditetom

Podgorica, 16. i 17.07.2018. Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je organizovao trening – „Status i finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom“ za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom. Ovaj događaj je jedna od aktivnosti regionalnog projekta „Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti“ (BIDF MREŽA), koji finansira Evropska unija. Treningu su prisustvovali predstavnici: Saveza gluvih i nagluvih Crne Gore, Saveza slijepih Crne Gore i Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, NARDOS-a i NVO ,,Staze”, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom iz Nikšića, MERSP-a, Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom…

Read More