Aktuelni projekti

 

Utvrdite moj invaliditet – Omogućite mi da ostvarim svoja prava!
Donator: Vlada Crne Gore posredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Vrijednost projekta je: 18 000 €. Vrijeme realizacije: avgust 2017 –
Opšti cilj projekta je: Stvaranje uslova da osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori ostvaruju prava predviđena pozitivnim crnogorskim zakonodavstvom.


Za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori
Donator: Vlada Crne Gore posredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Vrijednost projekta je: 25 000 €. Vrijeme realizacije: avgust 2017 –
Opšti cilj projekta je: Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i njihovo uključivanje u sve oblasti društva na ravnopravnoj osnovi, i unapređenje saradnje organizacija osoba sa invaliditetom iz regiona i promocija njihovog aktivizma.

Moje znanje – moja vještina – moj posao
Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG). Vrijednost projekta je: 49 307,45 €, doprinos ZZZCG je: 98%, a Saveza: 2%. Vrijeme realizacije: januar 2017 –

Projekat realizuju: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Kuća mode i ljepote „Zoran“.
Cilj projekta je: Povećanje zaposlenosti lica s invaliditetom i unapređenje njihove socijalne uključenosti.
U okviru ovog projekta, predviđena je obuka za kozmetičare i frizere (5 lica s invaliditetom) i osposobljavanje za vođenje administrativnih poslova i postavljanje informacija na veb stranici (3 lica s invaliditetom). Nakon završene obuke, 8 lica s invaliditetom će biti zaposleno kod dva poslodavca: Kuća mode i ljepote „Zoran“ i Savez udruženja paraplegičara Crne Gore.

 


Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti
Donator: Delegacija Evropske komisije. Vrijeme realizacije: januar 2015 –

Opšti cilj projekta: Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pristupanju balkanskih zemalja Evropskoj uniji jačanjem učešća civilnog društva u procesima odlučivanja i pravljenja poliika na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta: Jačanje operativnih kapaciteta Balkanske nezavisne mereža organizacija lica sa invaliditetom (BIDF) sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnm i regionalnom nivou.

Projekat realizuje Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) kao nosilac projekta za Bosnu i Hercegovinu, u partnerstvu sa: Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore, Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom (Srbija) i Pokretom protivinvaliditeta (POLIO PLUS,

 

BIDF Pravilnik o radu.doc

Kodeks ponasanja BIDF mreze.doc

Memorandum o osnivanju BIDF mreze.doc

Poziv za Pristupanje BIDF mrezi.docx

Pristupnica BIDF mreze (3).docx